KLIMATILTAG

Forkæmper for lavemissionsteknologi

Vores mål:
I 2025 vil 100 % af vores indkøbte elektricitet komme fra bæredygtige kilder, og vi vil opnå en 25 % reduktion af CO2-udslip over hele værdikæden.

For at vi kan brygge vores øl, kræver det et sundt, naturligt miljø samt velfungerende lokalsamfund. Derfor stræber vi efter en verden, hvor de naturlige ressourcer bevares for eftertiden. I marts 2017 forpligtede vi os til at sikre, at 100 % af vores indkøbte elektricitet kommer fra bæredygtige kilder i 2025.

Grøn logistik

Vi har gjort fremskridt på dette punkt ved at indgå elkøbsaftaler på en lang række af vores markeder over hele verden. I USA har vores aftale med Enel Green Power f.eks. resulteret i opførelsen af Thunder Ranch Wind Farm i Oklahoma. I dag kommer omkring 50 % af den strøm, vi køber til vores aktiviteter i USA, fra bæredygtige kilder – nok til at brygge mere end 20 millioner dåser øl årligt.

I Mexico, hjemsted for vores største bryggeri i Zacateca, giver vores elkøbsaftale med Iberdrola os mulighed for at opfylde hele vores behov for at købe elektricitet til landets produktionsanlæg. Elektriciteten vil blive produceret i en vindmøllepark, der forventes at blive sat i drift i 2019 og vil øge landets vind- og solenergikapacitet med over 5 %.

Overalt i verden har vi introduceret grønne logistikinitiativer for at reducere energiforbrug og udslip, og vi har investeret i lavemissionstransport. I 2017 opfyldte 96 % af vores globale indkøb af køleenheder den standard, vi har opsat for miljøvenlige køleenheder.

 

CO2-reduktion

Nu går vi et skridt videre – med en videnskabeligt baseret målsætning for CO2-reduktion over hele værdikæden. Opnåelse af dette mål svarer til at fjerne mere end halvanden million biler fra vejene hvert år. Ved anvendelse af bæredygtig elektricitet, effektiv brygning, grønne logistikprogrammer og innovationer er vi allerede i færd med at reducere vores CO2-belastning. Rent faktisk har vi fra 2012 til 2017 reduceret vores samlede absolutte energiforbrug med 10 %. Og når vi ser fremad, vil vi investere i ny teknologi til vores aktiviteter og have et tæt samarbejde med vores leverandører for at hjælpe dem med at reducere deres egne udslip.