INTELLIGENT LANDBRUG

Styrkelse af landmænd

Vores mål:
I 2025 vil 100 % af vores direkte tilknyttede landmænd være uddannet, opkoblet og økonomisk velfunderede

Som et globalt bryggeri er vi afhængige af landbrugsafgrøder af høj kvalitet til at brygge vores øl. Derfor støtter vi landbrugserhvervets indtjeningsmuligheder i lokalsamfund over hele verden og samarbejder med over 35.000 direkte tilknyttede landmænd i 13 lande og på fem kontinenter med henblik på at producere en række naturlige ingredienser – herunder byg, majs, ris, humle, durra og kassava – som gør det muligt for os at brygge de bedste øl.

Ved at støtte vores direkte tilknyttede landmænd, så de er uddannede, opkoblede og økonomisk velfunderede bidrager vi til at forbedre deres produktivitet, deres rentabilitet og deres effektive udnyttelse af naturlige ressourcer som f.eks. jord og vand. Vi mener, at forskning, viden, teknologi og finansiering er nøgleelementer i en storstilet omlægning af landbruget. Vi anvender disse elementer til at fremme landbrugets udvikling og måler vores resultater på udbytter, ressourceeffektivitet, jordens sundhedstilstand og smålandbrugenes indtjening.

Forskning og teknologi

Vores flagskibsplatform, SmartBarley, blev introduceret i 2013. SmartBarley udnytter data, teknologi og viden til at hjælpe mere end 5.000 tilmeldte landmænd med at forbedre deres produktivitet og miljøbelastning. I dag er SmartBarley repræsenteret i over 12 lande på fem kontinenter.

Vi har forpligtet os til at være på forkant med forskningen i maltbyg for at hjælpe vores landmænd med at forbedre udbytterne og reducere ressourceforbruget. Vi har vores eget forsknings- og udviklingscenter med hovedkvarter i USA og mere end 150 dedikerede agronomer og forskere over hele verden, som udvikler såsæd af høj kvalitet og deler bedste praksis med landmænd.

Lokalt for de lokale

Øl produceres og nydes overvejende lokalt. Lokalt indkøb er og bliver en kritisk del af vores forretningsmodel på de fleste af vores nøglemarkeder. Vi ønsker at sikre et elastisk og kvalitetspræget udbud af afgrøder i mange årtier fremover. For eksempel har vores virksomheder i Afrika taget initiativ til brug af underkommercielle lokale afgrøder til at skabe nye, prisbillige ølmærker – f.eks. Eagle Lager der er fremstillet af lokal durra i Uganda, og Impala der er fremstillet af lokal kassava i Mozambique. Det giver os mulighed for at nå nye forbrugersegmenter, samtidig med at det øger indtjeningen for de lokale smålandbrug.

Partnerskaber for succes

Eftersom vi ikke kan overkomme udfordringerne inden for landbruget alene, indgår vi partnerskaber med en lang række samarbejdspartnere, bl.a. universiteter, nystartede teknikvirksomheder, NGO'er, myndigheder og virksomheder. Vi er afhængige af vores landmænd, og vi er forpligtet til at bidrage til en bæredygtig omlægning – ved at sikre vores forsyningskæder, forbedre landmændenes indtjening og styrke de naturlige økosystemer – i dag og over de næste 100+ år.

[1] Vi definerer en "direkte tilknyttet landmand" som en landmand, der har underskrevet en kontrakt med os eller leverer til os via et lokalt kooperativ eller en lokal grossist.

Vi samarbejder med over 35.000 direkte tilknyttede landmænd i 13 lande på 5 kontinenter for at overvinde både små og store udfordringer. I fællesskab forbedrer vi liv og beskytter naturressourcer over hele verden.