CIRKULÆRT EMBALLAGESYSTEM

Fremme af bæredygtig emballage

Vores mål:
I 2025 vil 100 % af vores produkter blive leveret i returemballage eller emballage hovedsageligt fremstillet af genbrugsmaterialer.

Ansvaret for vores produkter rækker længere end til den sidste slurk. Vi er konstant på udkig efter metoder til at øge indholdet af genbrugsmaterialer i vores emballage, at øge genvindingsgraden over hele verden gennem indsamling og genbrug af materialer, at reducere den mængde materialer vi anvender til vores emballage samt at informere forbrugerne om vigtigheden af genbrug.

Vores udvikling

Vores rejse frem mod bæredygtig emballage tog fart i 2012 med en forpligtelse til at fjerne 100.000 tons emballagemateriale på verdensplan. Vi er stolte af at have overgået dette mål i 2016 ved fjernelse af 146.000 tons materiale fra vores emballage, samtidig med at vi opretholder den kvalitet, vores forbrugere forventer. Endvidere har vi rundt omkring på vores bryggerier i hele verden arbejdet utrætteligt på at opnå en gennemsnitlig genvindingsgrad på 98 %.

Vores næste udfordring bliver at sikre, at alle vores produkter bliver leveret i returemballage eller emballage hovedsageligt fremstillet af genbrugsmaterialer. Vi starter fra et udgangspunkt på 46 %.
For at komme hurtigere i mål samarbejder vi med en lang række partnere, bl.a. the Ellen MacArthur Foundation, the Closed Loop Fund og the Glass Recycling Coalition samt vores kolleger, vores forbrugere, vores forsyningskæde, lokale myndigheder og vores leverandører.