VANDFORVALTNING

Sikring af adgang til vand

Vores mål:
I 2025 vil 100 % af vores lokalsamfund i højt belastede områder have markant forbedret adgang til vand og vandkvalitet.

Vand er mere end blot en central ingrediens i vores øl, det er også en kritisk ressource for lokalsamfundenes økonomiske, sociale og miljømæssige trivsel.

Vi brygger vores øl med en maksimal grad af vandeffektivitet, og vi udfordrer løbende os selv til at blive endnu bedre.

Men omfanget af den globale vandudfordring er større end os. Derfor ser vi tingene i et større perspektiv end vores egne aktiviteter og forbedrer områder med høj risiko for afvanding på de steder, hvor vi opererer. Vores ultimative mål er at sikre adgangen til vand og vandkvaliteten for såvel lokalsamfundene som vores bryggerier.

 

Det kræver hårdt arbejde og en fælles indsats.

Sammen med de lokale myndigheder, andre vandforbrugere og partnere som f.eks. Verdensnaturfonden (WWF) og Naturfredningsrådet (TNC) fortsætter vi med at investere økonomiske og tekniske ressourcer i grønne infrastrukturinitiativer, frednings- og skovfornyelsesprojekter, indsatser for genopretning af habitater samt forbedret vandinfrastruktur.

Disse partnere deler vores tro på, at en målbar storstilet omlægning er den næste frontlinje inden for vandforvaltning. Med pålidelige referencepunkter kan vi fremme betydningsfulde forbedringer på alle vores fabriksanlæg og dele vores viden med andre virksomheder, myndigheder og partnere.